Type instelling

 

Het WKZ is een academische ziekenhuis en is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In het UMC Utrecht is het Centrum Seksueel Geweld Utrecht gevestigd, met het bezoekadres in het WKZ. 

Het Early EMDR onderzoek

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG; www.centrumseksueelgeweld.nl) biedt 24/7 integrale zorg aan iedereen die recentelijk een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Naast medische zorg en forensisch onderzoek, wordt er direct psychologische zorg aangeboden, omdat de kans op Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) relatief groot is. Deze zorg bestaat uit het monitoren van stressreacties. Er zijn aanwijzingen dat monitoren onvoldoende is om PTSS te voorkomen. Daarom gaat deze RCT-studie onderzoeken of het vroegtijdig geven van EMDR-therapie (Early EMDR; www.emdr.nl) de PTSS klachten kan verminderen bij slachtoffers van recent seksueel geweld van 16 jaar en ouder. Dit onderzoek loopt sinds april 2018 en zal tot eind 2019 slachtoffers includeren. Voor werkzaamheden in dit onderzoek zoeken wij een stagiaire.

 

Aard Werkzaamheden

 

*Uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden: afnemen van (diagnostische) interviews bij slachtoffers thuis in de regio’s Utrecht, Almere, Haarlem en Leiden, invoeren van data, analyseren ten behoeve van eigen scriptie.

* Besprekingen en vergaderingen: teamvergaderingen, stagebegeleiding en intervisie.

Beschikbaar

Eén stageplaats per oktober 2019

Diagnostiek Aantekening

Nee

Adres

Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht

 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatiebrief met motivatie en CV kunnen worden opgestuurd naar Milou Covers, m.l.v.covers@umcutrecht.nl, psycholoog/onderzoeker. 

 

Opmerkingen

Duur stage: gedurende ongeveer 6 maanden voor 3 dagen per week. Tijdens de stage werk je alleen voor het Early EMDR project. Voorafgaand word je uitgebreid getraind voor het afnemen van de interviews. Tevens ontvang je begeleiding in het schrijven van de thesis.

Er is helaas geen stage- of reisvergoeding mogelijk.

Voorkeur voor studenten met een ov-jaarkaart vanwege het vele reizen binnen het onderzoek.

Contact

Milou Covers

m.l.v.covers@umcutrecht.nl